niedziela, 8 grudnia 2019

Christmas Card Swap

Uczniowie klas 6A i 6B wykonali piękne kartki z życzeniami bożonarodzeniowymi w języku angielskim, które zostały wysłane do trzech krajów: Francji, Chorwacji oraz Turcji.  Teraz czekamy na kartki od swoich rówieśników z w/w krajów.


poniedziałek, 7 października 2019

Szkolny konkurs językowy 

Z okazji obchodzonego w dniu 26 września 2019r. Europejskiego Dnia Języków  odbył się szkolny konkurs językowy pod hasłem "Challenge accepted". Zadaniem uczniów klas szóstych, siódmej i ósmej było zrealizowanie w swojej klasie jak największej liczby wyzwań /zadań językowych w ciągu dwóch tygodni. Nasz pomysł na świętowanie Europejskiego Dnia Języków został zarejestrowany na stronie EDJ https://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/language/pl-PL/Default.aspx

Oto kilka ze zrealizowanych przez uczniów wyzwań:

  • Zidentyfikowałem pięć języków (poprawnie!) w grze Który to język? na stronie Europejskiego Dnia Języków. edl.ecml.at/whichlanguage 
  • Napisałem słowo w trzech językach, które używają różnych alfabetów (takich jak alfabet grecki, cyrylica i łacina).
  • Nauczyłem się, jak migać dwa słowa i przeliterować swoje imię w języku migowym (w międzynarodowym języku migowym lub w krajowym języku migowym).
  • Zidentyfikowałem pięć słów w moim własnym języku, które są takie same jak w innych językach / są zapożyczone z innych języków.
  • Zidentyfikowałem i zapisałem trzy słowa w moim własnym języku, które oznaczają bardzo różne rzeczy w innych językach (fałszywi przyjaciele!).
  • Wysłuchałem pięciu piosenek w różnych językach.
  • Zmieniłem język w swoim telefonie lub tablecie na jakiś język obcy, na jeden dzień (lub na dłużej!).
  • Oglądałem film w obcym języku (z napisami).
Uczniowie razem wykonali około 60 różnych zadań/wyzwań.  Ta forma kontaktu z językami bardzo im się spodobała. 
Zwycięzcą tegorocznego konkursu została klasa 6A, której uczniowie wykonali najwięcej zadań. 
Congratulations!!!!!

wtorek, 1 października 2019

Mobilności

Nauczyciele odbyli kurs językowy oraz metodyczny  na Malcie
Głównym działaniem w projekcie POWER „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” są wyjazdy dla nauczycieli na szkolenia do wszystkich krajach Unii Europejskiej. Jest to projekt działający na zasadach Erasmus Plus. Projekt ten w 100% finansowany jest ze środków unijnych, 20% stanowi wkład własny gminy, który po zakończonym projekcie zostanie zwrócony.
W ramach projektu siedmioro nauczycieli naszej szkoły uczestniczyło w szkoleniach  na Malcie. Sześciu nauczycieli brało udział w sześciodniowych zajęciach nauki języka angielskiego. Podczas codziennych zajęć nauczyciele doskonalili umiejętności językowe, poznawali kulturę Malty oraz innych krajów anglojęzycznych.
Nauczyciel języka angielskiego uczestniczył w szkoleniu metodycznym pt: ” Spice Up Your Teaching Ideas”, które wyposażyło go w wiele gotowych narzędzi i metod nauczania języka.
Po mobilnościach przyszła pora na wdrażanie nabytej wiedzy i umiejętności w codziennej pracy.
W ramach działań upowszechniających planowane jest:
– zwiększenie liczby mniprojektów przedmiotowych (również z innymi krajami) za platformie eTwinning,
– zorganizowanie wizyty studentów z innych krajów, którzy poprowadzą zajęcia kulturowe w szkole,
– przeprowadzenie serii lekcji otwartych dla nauczycieli języków obcych,
– zorganizowanie wystawy i lekcji kulturowe dla uczniów,
– stworzenie prezentacji na temat projektu dla nauczycieli z terenu Gminy Radzanowo
– publikacja artykułów w lokalnej prasie.
Poprzez powyższe działania projekt ma przynieść odpowiedź na potrzeby naszej placówki.
Należą do nich:
1) wprowadzenie nowych metod nauczania języka angielskiego;
2) poszerzenie zakresu współpracy międzynarodowej;
3) poprawa umiejętności związanych z profilem zawodowym uczestników projektu;
4) lepsza jakość pracy i działań na korzyść uczniów;
5) większe zrozumienie i wrażliwość na różnorodność socjalną, językową i kulturalną;
6) zwiększenie możliwości rozwoju zawodu i kariery zawodowej;
7) poprawa kompetencji znajomości języków obcych;
8) zwiększenie motywacji i satysfakcji w codziennej pracy.


czwartek, 12 września 2019

Relacja z mobilności

We wtorek 10 września 2019r. odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej, podczas którego koordynator projektu p. Sylwia Witkowska przedstawiła prezentację multimedialną na temat odbytych przez nauczycieli mobilności.  Przypomniała cele projektu oraz harmonogram działań upowszechniających projekt oraz przede wszystkim apelowała o zaangażowanie w projekt wszystkich nauczycieli.

czwartek, 20 czerwca 2019

Zajęcia z j. angielskiego przygotowujące do mobilności.

It's time to learn English!


Od marca do czerwca 2019r. odbywały się zajęcia z języka angielskiego przygotowujące
sześciu  nauczycieli do odbycia kursów językowych na różnych stopniach zaawansowania. Przeprowadzono 20 planowanych lekcji.

piątek, 15 lutego 2019

Szkolenie z platformy eTwinning


13 lutego 2019r jedenastu nauczycieli z naszej szkoły wzięło udział w  warsztatach komputerowych  Dołącz do eTwinning.  Podczas szkolenia uczestnicy zarejestrowali się  w Programie, zostali zapoznani z podstawowymi informacjami o programie eTwinning oraz platformą eTwinning Live. Szkolenie przeprowadziła regionalny przedstawiciel eTwinning.
Czym jest eTwinning?
eTwinning to społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tylko) współpracująca za pomocą mediów elektronicznych. eTwinning to również doskonalenie zawodowe nauczycieli.
Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami – współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę. Program zgromadził już niemal 400 tysięcy nauczycieli ze 160 tysięcy szkół, którzy łącznie pracują przy ponad 50 tysiącach różnorodnych projektów rocznie.
Od września 2014 roku, istnieje również możliwość realizacji projektów wyłącznie z udziałem partnerów z tego samego kraju. eTwinning krajowy, bez barier językowych, pozwala nabrać wprawy i doświadczenia w realizacji projektów, zarówno od strony technicznej, jak i merytorycznej.
Praca z platformą eTwinning jest powiązana z realizacją w naszej szkole projektu POWER Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej.

czwartek, 29 listopada 2018

Wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji do udziału w mobilnościach dostępne u koordynatora oraz na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim.

Christmas Card Swap

Uczniowie klas 6A i 6B wykonali piękne kartki z życzeniami bożonarodzeniowymi w języku angielskim, które zostały wysłane do trzech krajów: F...