niedziela, 27 września 2020

Wieża Babel w szkole w Rogozinie

               


W tym roku  szkolnym świętowaliśmy 
Europejski Dzień Języków Obcych 2020
w bardzo ciekawy sposób.  

                 Uczniowie klas 4, 7a, 7b i 8 przygotowali krótkie wypowiedzi różnych językach, w których to przedstawiali się,  mówili ile mają lat, gdzie mieszkają, co lubią itp. Swoje wystąpienia uwiecznili w nagraniach i przesłali do nauczyciela.  Dzięki temu, później uczniowie pozostałych klas mogli posłuchać, obejrzeć nagrania i rozpoznać kolegów/koleżanki  oraz w jakim języku się wypowiadają. Uczniowie najczęściej wybierali język niemiecki i hiszpański. Pojawiły się również- j.francuski, j.włoski, j.rosyjski, j. turecki, j.ukraiński, j.węgierski, j. chiński i j. japoński !

Brawo dla wszystkich uczestników naszej zabawy!  

 
Zabawy i frajdy było co niemiara. 

wtorek, 22 września 2020

Szkolenie "Spice Up Your Teaching Ideas" podsumowanie

 

MATERIAŁY, NARZĘDZIA DLA NAUCZYCIELI J. OBCYCH 


W ramach projektu POWER Mobilność kadry edukacji szkolnej wzięłam udział w sześciodniowym szkoleniu w European Training Institute (St. Julian’s, Malta) pt; „Spice up your teaching ideas”. Szkolenie było doskonałą okazją do przypomnienia sobie tych już znanych oraz poznania nowych technik i metod nauczania języka obcego. Każdy dzień szkolenia obfitował w ciekawe i inspirujące pomysły urozmaicenia lekcji.  Poznałam wiele nowych narzędzi i zgromadziłam materiały (głównie ze źródeł internetowych) do wspomagania procesu uczenia dzieci i młodzieży. Już od września starałam się wykorzystać jak najwięcej zdobytej wiedzy  i umiejętności w codziennej pracy z uczniami. Część pomysłów na ciekawsze lekcje zaprezentowałam kolegom/koleżankom językowcom podczas lekcji otwartych. Konspekty przeprowadzonym zajęć, wraz z załącznikami udostępniłam językowcom w specjalnej teczce. Poniższy opis i zbiór technik, metod, narzędzi poznanych na kursie również udostępniłam nauczycielom w pokoju nauczycielskim oraz wysłałam mailem.

Oto spis technik, narzędzi, pomysłów na urozmaicenie lekcji, które poznałam na szkoleniu i przetestowałam w klasie.

 

CZYTANIE /praca z tekstem/

Oto kilka pomysłów na urozmaicenie czytania ze zrozumieniem czy zajęć z tekstem:

1.     Uczniowie otrzymują kartki z jednym tekstem lub kilkoma krótszymi tekstami. Dobrze sprawdzają się śmieszne teksty wyszukane przez nauczyciela lub po prostu teksty z podręcznika. Znajdują błąd i poprawiają go. Porównują z tekstem w podręczniku lub wyświetlonym tekstem na tablicy. (praca w parach)

- Można również wyciąć z tekstu słowa i poprosić uczniów o wstawienie słów.

2.     Running dictation. Rozwieszamy tekst w kilku miejscach w klasie (jeden tekst dla każdej grupy). Jedna osoba w grupie jest pisarzem. Pozostali członkowie grupy „biegają” do swojego tekstu i starają się zapamiętać pół lub całe zdanie i podyktować je swojemu pisarzowi. Grupa, która jako pierwsza przepisze tekst wygrywa. Potem nauczyciel lub uczeń czyta tekst, pozostali sprawdzają poprawność swojego tekstu. Można również nagrodzić grupę, która popełniła jak najmniej błędów. To ciekawy, inny sposób na wprowadzenie tekstu do pracy na lekcji.

3.     A wild dictation. Nauczyciel prosi uczniów o napisanie słów z następujących kategorii:

1)     Celebryta /gwiazda :_________________

2)     Przymiotnik opisujący jedzenie:_________________

3)     Czasownik ruchu_______________________

4)     Zwierzę:_____________________

5)     Ulubione jedzenie_____________

6)     Ulubiony napój:______________________

7)     Przysłówek__________________

8)     Czasownik ruchu:____________________

9)     Przymiotnik (stan emocjonalny)________________________

Następnie nauczyciel dyktuje tekst, a uczniowie uzupełniają brakujące luki powyższymi wyrazami.

Tekst: A car drove up to the zoo and stopped suddenly. 1)_________ got out. She looked really 2)___________. She started to 3)___________ towards 4)’s__________ cage.  Since it was hungry and thirsty it was given a 5)____________ and 6)_______________. 1) ___________looked 7) ______________at the 4) ____________and decided to 8)___________because she felt  very 9)_______________

4.     Error correction-  wychwytanie błędów w tekście i ich poprawienie. Sprawdzenie z (poprawnym) tekstem z podręcznika.

 

PRACA Z PIOSENKĄ / MUZYKĄ

1.     Praca z piosenką na różne sposoby

a)     Uczniowie otrzymują tekst piosenki z wersami, które są poprzestawiane. Zanim wysłuchają próbują uporządkować tekst piosenki.

b)     Uzupełnianie luk najpierw ze słuchu, potem podajemy słowa (nie w kolejności) na tablicy, uczniowie ponownie uzupełniają podczas słuchania.

c)     Podajemy tekst z błędami – uczniowie poprawiają.

d)     Tłumaczymy fragmenty piosenek (każda zwrotka dla innej grupy)

e)     Zadajemy pytania na zrozumienie piosenki

2.     Muzyka (różna :np.  spokojna, skoczna, melancholijna itp.) jako tło:

- do wypowiedzi pisemnych

- quizu (uczniowie podają np. czasowniki, rzeczowniki, przymiotniki itp. Kojarzące im się z daną melodią)

 

 

SŁOWNICTWO

·       Trimino

Trimino super sprawdzi się do powtórzenia słownictwa, krótkich wyrażeń, synonimów, antonimów, czasowników lub czasowników frazowych.

W klasie możemy rozdać uczniom Trimino i poprosić, by ułożyli je samodzielnie, w parach lub grupach. Możemy też zrobić rozgrywkę, która drużyna ułoży Trimino jako pierwsza – wtedy sugeruję użycia kształtu sześciokąta. Jego ułożenie zajmuje min 10 min.

Możemy też rozdać Trimino jako pracę domową i poprosić by uczniowie przykleili je na kartkę, lub ponumerowali trójkąciki.

Kolejną opcją jest wydrukowanie pustych szablonów i poproszenie uczniów o stworzenie własnego Trimino. Stworzone Trimino wędruje do innego ucznia, pary lub grupy.

http://schule.paul-matthies.de/Trimino.php

·       Kahoot  to bezpłatne narzędzie służące do tworzenia i przeprowadzania interaktywnych quizów, przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych i stacjonarnych, którymi dysponują współcześni uczniowi. Utworzyłam wiele powtórzeniowych quizów  lub ankiet, do pytania dołączając  obrazek, dźwięk lub filmik. Uczniowie rywalizowali między sobą na czas. Liczy się poprawność odpowiedzi i refleks. Kahoot sprawdził się również przy lekcjach kulturowych. Gra zawsze wzbudza duże emocje i wciąga jak nałóg.

 

·       Na podobnej zasadzie działa aplikacja/ strona www.socrative.com, gdzie można tworzyć różnorakie quizy i zadania interaktywne.

 

·       www.dictionary.com-  nie tylko słownik, ale również kopalnia quizów, krzyżówek, gier Scrabble itp.

 

·       www.macmillandictionary.com-  słownik, źródło quizów, seria krótkich filmów Real Vocabulary. 

 

·       www.freerice.com-  quiz online np. na podawanie synonimów. Każda poprawna odpowiedź to ziarenko ryżu dla osób głodujących z powodu zmian klimatycznych lub konfliktów zbrojnych.

 

·       www.toondoo.com- strona na której możemy tworzyć komiksy.

 

·       www.puzzlemaker.discovereducation.com/-  narzędzie do tworzenia krzyżówek, kryptogramów, wykreślanek itp.

 

Baza pomysłów z wykorzystaniem Internetu  i stron dla nauczycieli języka angielskiego- załącznik „Tips for Internet Lesssons”  

Uważam, że szkolenie, w którym wzięłam udział podczas pobytu na Malcie, było bardzo interesujące. Polecam szkolenie jak i szkołę. 

Link do opisu szkoły na stronie School Education Gateway: 

https://www.schooleducationgateway.eu/pl/pub/profile.cfm?do=organisation&id=359

Sylwia Witkowska

wtorek, 26 maja 2020

Ciekawi świata siódmoklasiści.

Dla około 300-400 milionów osób angielski to język rodzimy. Co dwudziesty człowiek na świecie to native speaker angielskiegoNajwięcej z nich mieszka w Stanach Zjednoczonych (ponad 215 milionów), Wielkiej Brytanii (ok. 60 milionów), Kanadzie (ok. 18 milionów), Australii (ok. 15 milionów), Nigerii, Irlandii, Południowej Afryce oraz Nowej Zelandii (po mniej więcej 4 miliony). 


Na lekcjach języka angielskiego poznajemy kulturę krajów anglojęzycznych. Tym razem zgłębiliśmy na temat poszczególnych stanów w Stanach Zjednoczonych - oto kilka prezentacji w wykonaniu w  uczniów klasy 7 podczas zdalnego nauczania.  

Washington      New York             Texas        Colorado

  Hawaii                 California               Montana

Alaskaśroda, 4 marca 2020

       
   

 Uczniowie z klas 6B i 7 biorą udział w kolejnym projekcie eTwinningowym  pod tytułem "Stories about bullying and cyberbullying".Podczas projektu współpracujemy z dwoma szkołami - z Włoch i z Turcji. Tematem projektu jest zjawisko nękania, przemocy rówieśniczej - tej bezpośredniej, jak i odbywającej się za pomocą internetu. Wszelkie działania i jego rezultaty umieszczane są w przestrzeni Twinspace na stronie portalu eTwinning. Projekt jest realizowany od końca stycznia i będzie trwał do maja. Uczniowie mają do wykonania kilka zadań. Na początku nauczyciele udostępnili linki do ciekawych materiałów dotyczących zjawiska przemocy. Były to konspekty lekcji, filmy edukacyjne, kampanie itp. Następnie każda klasa przedstawiała się za pomocą listu.W kolejnych etapach uczniowie wymienią się ze swoimi rówieśnikami z Włoch i Turcji pomysłami na postaci - bohaterów historii, którą każda klasa napisze ( i narysuje)  jako finalny i najważniejszy etap naszego projektu. Głównym tematem każdego z opowiadań będzie własnie problem przemocy rówieśniczej. 
Nie trzeba chyba dodawać, że językiem projektu jest język angielski :)

Sylwia Witkowska- koordynator projektu.

wtorek, 18 lutego 2020Uczniowie klasy 3 pod kierunkiem p. Śliwińskiej i p. Drajkowskiej biorą udział w Projekcie  THE FOUR SEASONS, który rozpoczął się w październiku, a zakończy w czerwcu. Dotyczy on czterech pór roku: wiosny, lata, jesieni i zimy oraz wszystkich elementów związanych z warunkami pogodowymi, zmianami natury i sezonowymi działaniami ludzi. Uczniowie biorący udział, m.in. z Włoch, Ukrainy, Turcji, Rumuni, Malty dzielą się różnymi aspektami pór roku w kraju, w którym mieszkają oraz swoją wizją natury, kreatywnością i wyobraźnia, która jak się okazuje nie ma granic J Ukazał się artykuł na temat naszego projektu POWER "Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" w Dzienniku Płockim .  https...